Keynote speaker: Marc Kuipers

Inspecteur-generaal
Inspectie SZW

De heer mr. M.J. (Marc) Kuipers, inspecteur-generaal bij inspectie SZW. Hij spreekt over: Als werkgever hebben wij de verplichting om voor een goede werkomgeving te zorgen.

Het gaat hier over gezond en eerlijk werken. Over bedrijfsongevallen, gevaarlijke stoffen en beroepsziekten.

De inspectie maakt zich grote zorgen. Het aantal ongevallen groeit sterker dan de economie. Zij zal zich daarom meer gaan richten op de bedrijfs-en veiligheidscultuur.

“Hoe gaan de mensen met elkaar en met de machines om? Hoe is de bedrijfscultuur? Geven de managers het goede voorbeeld? Wordt de werkvloer betrokken bij besluiten over veiligheid of gebeurt dat in de directiekamer?” Van compliance naar participatie: Wat betekent dat eigenlijk voor bedrijven?

De Inspectie zal ook harder inzetten op veilig omgaan met gevaarlijke stoffen, een sluipmoordenaar in veel bedrijven en een grote verantwoordelijkheid voor werkgevers. Ook in magazijnen moet men zich afvragen “wat heb ik in huis”?