Sprekers

Als werkgever hebben wij de verplichting om voor een goede werkomgeving te zorgen

Keynote speaker: Marc Kuipers
Inspecteur-generaal
Inspectie SZW

De heer mr. M.J. (Marc) Kuipers, inspecteur-generaal bij inspectie SZW. Hij spreekt over: Als werkgever hebben wij de verplichting om voor een goede werkomgeving te zorgen. Het gaat hier over gezond en eerlijk werken. Over bedrijfsongevallen, gevaarlijke stoffen en beroepsziekten. De inspectie maakt zich grote zorgen. Het aantal ongevallen groeit sterker dan de economie. Zij Lees verder