Veiligheid: een kwestie van cultuur?

Nick Beckers
evofenedex
LinkedIn |

Bedrijfscultuur, organisatiecultuur, veiligheidscultuur – woorden die steeds vaker voorbij komen. Ze staan centraal in ontwikkelplannen, worden benoemd als voorwaarden voor het boeken van vooruitgang of krijgen de schuld als projecten niet lopen zoals gewenst.

Maar wat ís dat nu? Cultuur. Het moet volgens velen een plek krijgen in onze ontwikkelplannen, maar dat is vaak lastiger dan het lijkt. En als we dan al weten te benoemen waar het om gaat in onze cultuur en een visie hebben ontwikkeld, hoe monitoren we dan voortgang en resultaten zoals we gewend zijn in de logistiek?

‘Softe’ resultaten meten vinden we over het algemeen heel moeilijk, maar is cruciaal in het vormgeven van verandering en het borgen van continuïteit. Al is het alleen maar om budget en tijd te krijgen om überhaupt aan de slag te gaan. Het moet immers wel iets opleveren.

Door de dagelijkse praktijk en omgevingswereld binnen een breder cultuurkader te plaatsen, wordt het duidelijk hoe je met een goed plan van aanpak sturing kunt geven aan een bedrijfscultuur.