Risico’s en veiligheid in de transportsector

Raoul F. van Noort
RaNed
LinkedIn |

Hoe kunnen vaste patronen tot gevaren leiden? Raoul van Noort begeleidt deelnemers aan deze workshop bij het verkrijgen van inzicht in de antwoorden op deze vraag. Hierna gaat Van Noort in op de aanpassingen die men in de eigen organisatie kan aanbrengen, zodat positieve gedragsverandering optreedt. Dit verbetert de veiligheid voor de chauffeur en de logistieke omgeving.

RaNed is een trauma- en herstelbegeleidingsinstituut dat zich behalve met mobiliteitsvraagstukken bezighoudt met het begeleiden van mensen na een ingrijpende gebeurtenis zoals een bedrijfsongeval.