Hoe maak je een verkeersplan?

Nick Beckers
Adviseur
evofenedex

“Zonder verkeerslichten gaat het verkeer bij Muiderpoort een stuk soepeler”

Op de kruising Alexanderplein is afgelopen jaar onderzocht of het uitzetten van de verkeerslichten de doorstroom van fietsers verbetert.  De resultaten van deze proef waren positief.”  Dus waarom zou je een verkeersplan maken? Overtuiging en motivatie van zo’n beslissing is essentieel.

En als je een verkeersplan maakt, welke hulpmiddelen zijn er dan en wil je die wel gebruiken? Verkeerd gebruik van hulpmiddelen als bolspiegels werkt ongelukken in de hand.  De werkgever moet er alles aan doen om de veiligheid te waarborgen. Is er juiste belijning? Worden voetgangers gescheiden van transportmiddelen, komen klanten in het magazijn? Hangen op kruisingen bolspiegels?

“Doe het nooit een beetje…. het is alles of niets”, aldus Nick Beckers, adviseur evofenedex.