Arbo & veiligheid binnen een uitbesteed proces

Roger Luijten
Tempo Team

Deelnemers krijgen inzicht in de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling op gebied van Arbo & veiligheid tussen opdrachtgever en eigenaar infrastructuur en dienstverlener. Deelnemers doen kennis hierover op. Deelnemers nemen kennis van een bewustwordingsprogramma dat is ontwikkeld om het veiligheidsbewustzijn binnen een industriële en logistieke omgeving onder medewerkers te vergroten en sneller en beter inzicht te krijgen in onveilige situaties en onveilig werkgedrag.