Henk Bril

Sabic Europe B.V.

Nieuwe aandacht voor “omgaan met gevaarlijke stoffen” heeft gevolgen voor magazijn.

“geen tijd, betekent  te laat”.

Henk Bril, Safety Expert bij Sabic, weet als geen ander dat je personeel moet instrueren en betrekken in veiligheid. In veel van zijn columns in “Safety! Magazine en “Gevaarlijke lading” speelt gedrag een belangrijke rol. In zijn keynote speech legt hij de relatie met de nieuwe aanpak van SZW en omgaan met gevaarlijke stoffen in het magazijn.

Vanaf april volgend jaar zal de inspectie SZW haar aandacht gaan richten op het  “omgaan met gevaarlijke stoffen”. En dan met name alle mogelijke negatieve gevolgen op gevaar en gezondheid. Ook in het magazijn zijn veel gevaarlijke stoffen aanwezig, waarvan de ondernemer en de logistiek manager en dus ook de werkvloer dit vaak niet weten. Reden waarom dit dan ook niet in de RI&E is opgenomen en geen beleid op is gezet, met alle gevolgen van dien!

Wees de Inspectie en schade voor!

Al sinds 1988 werkte Bril in de wereld van de gevaarlijke stoffen. Hij is lid van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen en Ambassadeur Distributie en Veiligheid bij chemieconcern SABIC. Voor zijn werkzaamheden heeft Bril onder andere de Responisible Care-prijs van VNCI gewonnen.

donderdag 30 november, 11:00-12:00 uur